Instalacje elektryczne, oświetleniowe i ogrzewania

montaż oświetlenia Świadczymy kompleksowe usługi i dostawę materiałów zakresie:

 • Instalacji elektrycznych niskiego napięcia

 • Instalacji słaboprądowych

 • Instalacji oświetleniowych

 • Instalacji inteligentnych i zarządzalnych

 • Prefabrykacji rozdzielnic

 • Instalacji odgromowych

 • Pomiarów instalacji elektrycznych

 • Instalacji ogrzewania elektrycznego podłogowego i konwekcyjnego

 • Instalacji ogrzewania podjazdów

 • Instalacji ogrzewania rynien i spustów

 • Integracji instalacji