Centralny odkurzacz

kobieta odkurzająca domŚwiadczymy kompleksowe usługi i dostawę materiałów zakresie:

  • Instalacji rurarzu centralnego odkurzania

  • Dostawy i instalacji jednostek centralnych

  • Dostawy i instalacji osprzętu i akcesoriów

  • Instalacji centralnego odkurzania dla pensjonatów i hoteli